Simtgades svētceļojums

100 dienas lūgšanās par Latviju!

Pateicoties par Dieva doto dāvanu – savu zemi, valsti un valodu – mūsu mīļo Latviju, vēlamies ietīt to lūgšanu apmetnī, veicot 100 dienu svētceļojumu apkārt Latvijai, kas ilgs no 6. maija līdz 13. augustam – sāksies un beigsies Aglonā – Latvijas lielākajā svētvietā.

2018. gadā, gatavojoties atzīmēt Latvijas Valsts 100 gadu jubileju, ir lieliska iespēja atcerēties to, kas ir mūsu valstiskuma pamatā. Līdzās valsts simboliem - karogam, ģerbonim – mēs esam izvēlējušies savas valsts himnu “Dievs, svētī Latviju”. Šie Baumaņu Kārļa vārdi tiek izdziedāti un izteikti lūgšanā ik vienā Latvijai nozīmīgā notikumā. Ar kopīgu lūgšanu mēs varam izlūgt to, lai Latvija ir svētīta un garīgi brīva zeme.

Svētceļojuma maršruts tiks veidots gar Latvijas robežu. Tā laikā ir plānotas tradicionāli pieņemtās aktivitātes, bet tām papildus vēlamies nest Evaņģēlija vēsti ik vienā vietā, kur šī svētceļnieku grupa dosies.

Pievienoties var ikviens, ejot vienu dienu, nedēļu vai mēnesi - katrs pēc savām iespējām.

Ar Latvijas Romas Katoļu baznīcas bīskapu svētību ikviens ir aicināts piedalīties visas svētceļojuma dienas vai nedēļu, vai dažas dienas - ikviens pēc savām iespējām.

Pieteikšanās anketu meklējiet www.svetcelojums100.lv vai vaicājiet draudzes prāvestam.

Sīkāka informācijai : info@svetcelojums100.lv ; pr. Arnis Maziļevskis 29397048

Organizators

Notikuma vieta

Latvija

Sākums

06.05.2018 - 08:00

Beigas

13.08.2018 - 23:00

Saite

Skatīt visus notikumus