Laulība ir kā varavīksne

Laulība ir varavīksne, kurā ir visas cilvēcisko attiecību krāsas:

laulātie ir viens otram tēvs un māte, dēls un meita, brālis un māsa, laulātie draugi un mīlētāji. Jo augstāk cilvēciskā pakāpē laulība atrodas, jo skaidrāk un pilnīgāk tajā izpaužas šīs krāsas un jo mazāk tā balstās vienīgi dzimumā, lai cik arī tā būtu tajā iesakņojusies. Tādejādi atklājas, kāpēc, lai gūtu piepildījumu, visu dzīvi, ir nepieciešama tikai viena vienotība: šāda visu iespēju izmantošana tiek iemantota un nenotiek bēguļojošos pieskārienos vai „uzteikumā”. Tā parāda, ka laulība sevī slēpj pilnību, citādāku pilnību nekā apsola „pārmaiņas”: tā piedāvā vairāk nekā visas citas sadrumstalotās pretējo dzimumu attiecības.

Ida Frederike Gerress

"Par laulību un vientulību"

Visi jaunumi

Atrast dzīvesdraugu


Reģistrēties