14. februārī mums jau 5 gadi!

Pateicība Dievam!

Dārgie katSat lietotāji un draugi!

Ar pateicību atskatāmies uz šiem pieciem katSat darbošanās gadiem Latvijā! Svētku brīžos gribas teikt kādus vārdus, un šajā reizē lai tos saka tie, kas viens otru ir satikuši ar portāla starpniecību un slēguši laulības savienību:

"Pat ja ar katsat.lv starpniecību būtu satikušies tikai mēs divi vien, tā pastāvēšanai būtu jēga - tik laimīgi un pateicīgi jūtamies!"

Aiciniet ciemos savus neprecētos draugus un paziņas! Pastāstiet par portālu savās ģimenēs, draudzēs un kopienās! Lai arvien vairāk dzīvesdrauga meklētāju viens otru atrod un dodas piedzīvojumā, kas ir ģimene. 

Sirsnībā,

Jūsu katSat komanda

Pagarināt vai aktvizēt dalību katSat

Visi jaunumi