Es dzīvoju atsevišķi no sava laulātā drauga, un mūsu laulību nevar anulēt. Ko lai es daru?

Tēva Tillemana Bellera pārdomas

Atbilde būtībā ir vienkārša, taču praktiski grūta. Es veidoju mīlestības tīklu arī bez dzīvesdrauga. Tas, ka ārpus laulības var mīlēt, ir skaidrs.

Ir skaidrs, ka arī bez laulības ir iespējamas mīlestības pilnas attiecības visā to daudzveidībā un košumā. Arī precējies cilvēks, priesteris vai klostermāsa nestaigā pa pasauli kā ledus gabals.

Ļaut izveidoties ap sevi mīlestības pilnam attiecību tīklam, draudzēties ar cilvēkiem īsākus vai garākus savas dzīves posmus - tas viss ir iespējams: mīlestības piepildītu dzīvi var dzīvot, arī neesot laulībā!

Tulkots no grāmatas Singles fragen - Pater T. Beller antwortet "Hat Gott auch einen Plan fuer mich?" / Tēva Tillemana Bellera atbildes uz neprecēto jautājumiem "Vai Dievam ir plāns arī man?"

Visi jaunumi

Atrast dzīvesdraugu


Reģistrēties