Vai man jātiek skaidrībā ar sevi, pirms es domāju par attiecībām?

Tēva Tillemana Bellera pārdomas par to, kā man attiekties pret saviem ievainojumiem un vājumu.

Tie ir divi atsevišķi jautājumi. Kad mēs esam tikuši skaidrībā ar sevi? Otrs jautājums: kāds tam ir sakars ar attiecībām?

Neviens cilvēks nebūtu ticis skaidrībā ar sevi, ja tas nozīmētu, ka viņam nedrīkst būt kļūdu, vājuma, dvēseles lūzumu, jo to visu nes līdzi iedzimtais grēks. Skaidrībā ar sevi esam tad, ja to, kas ir mūsos, mēs atzīstam un pazīstam. Tad, ja tas mūs netraucē, bet esam paši to pieņēmuši un mīlam, jo tas mūs ved tuvāk Dievam.

Esmu agresīvs pret zināmu cilvēku tipu, jo to manī iesējuši mani vecāki. Tad es cīnos ilgi un atkal un atkal savās bailēs, un beigās bailes mani aizved pie mana Dieva, un, kad bailes grib mani sagrābt, Viņš man saka: „Nāc!”

Bērnībā es varbūt tiku nodots no rokas rokā, tāpēc man šodien ir grūti būt uzticīgam. Varbūt es tiku atstumts un tāpēc nespēju sevi pieņemt. Lai kas arī būtu noticis, es esmu iemācījies skatīties acīs savām sakropļotām tieksmēm un sevi pieņemt tādu, kāds es esmu, un beigu beigās ar šo vājumu patverties Dievā. Lai gan diezgan apjucis, taču tad es esmu ticis skaidrībā ar sevi. Taču īsti skaidrībā ar sevi mēs nekad neesam: arī pieveikts vājums tomēr ir klātesošs.

Vai ar šādu „pieveiktu vājumu”, tātad – defektu, varam precēties? Varam, ja kādu šāds pieveikts vājums ir darījis žēlsirdīgu attiecībā uz citu vājumiem. Es uzlūkoju otru un saku: „Viņam klājas tāpat kā man!” Mēs to nesakām tikai pie sevis klusībā, bet gan pieņemam viens otru, kādi esam. Te nedrīkst būt ne grama sevis žēlošanas, kā: „Lūk, kāds es nabadziņš, esi man žēlīgs!”

Nekādos apstākļos nedrīkst parādīties pārmetumi vai arogance pret savu partneri, piemēram, sakot: „Tagad tu runā kā tava māte, kurai trūkst žēlsirdības.”

Mēs nepieļaujam, lai mūsu vājums kļūtu par attaisnojumu vājumam. Dzērājs nesaka: “Es esmu saņēmis par maz mīlestības.” Un neiejūtīgais nesaka: „Tāds, lūk, es esmu un tādējādi kompensēju negatīvo pieredzi ar savu māti.” Mēs neizmantojam to, lai sevi attaisnotu, taču arī ne lai pārmestu. Mēs pieņemam sevi un savu partneri. Šī pieņemšana nozīmē darbu, taču tā ir iespējama.

Tulkots no grāmatas Singles fragen - Pater T. Beller antwortet "Hat Gott auch einen Plan fuer mich?"

Visi jaunumi