Labais Tēvs!

Svētī mani šajā dažkārt grūtajā neziņas laikā, gaidīšanas un vientulības laikā un dāvā man lielu uzticēšanos Tavai vadībai.

Palīdzi man atpazīt Tavus ceļus, tos pieņemt un mīlēt. Piepildi mani ar Tavu mīlestību, lai es varētu bez ierunām teikt „jā” Tavam plānam, vienalga, ko Tu no manis vēlies. Ļauj manam laikam un pūlēm nest augļus. Dāvā man, Kungs, tīru sirdi un stiprini mani, lai ar savu dzīvi es liecinātu par Tavu mīlestību un uzticību.

Visi jaunumi

Atrast dzīvesdraugu


Reģistrēties