Mihaela un Rainers

Caur šo vietni mēs viens otru atradām un noslēdzām laulības savienību. Kāda laime! Mēs esam ļoti pateicīgi par šo portālu un novēlam visiem, kuri ir meklējumos, piedzīvot šo laimi un Dieva svētību!

Visi satikšanās stāsti

Atrast dzīvesdraugu


Reģistrēties